czwartek, 30 maja 2013

Księstwo Thrazan

Wśród wielu map wykonanych przez królewskiego kartografa państwa Haast, Hermenesta Białego, znajdowała się szczegółowa Mapa Księstwa Thrazan. W dniu równonocy wiosennej, podczas dorocznych turniejów i igrzysk, została ona podarowana księciu.