piątek, 7 czerwca 2013

Tworzenie magicznych przedmiotów

Doprecyzowałem zasady tworzenia i używania magicznych przedmiotów.